نکات ایمنی در خصوص فعالیت اجرایی در مجاورت راه ها و جاده ها

1- برنامه ریزی و مدیریت زمان انجام فعالیت اجرایی با توجه به حجم ترافیک .

2-استفاده  کلیه پرسنل از جلیقه های فسفری شب نما                   

3-علائم گذاری مناسب و استفاده از چراغ چشمک زن

4-هماهنگی های لازم با راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی (جهت کمک و پشتیبانی).

  5- حضور مستمر نفر HSE در طول مدت فعالیت .

6- استفاده از نوار خطر  .

7- نصب  مخروط های ایمنی (کله قندی) .

8- نصب تابلو خطر با فواصل مناسب . (با پایه های محکم ).

9- استفاده از افراد آموزش دیده با لباس فسفری جهت هدایت و آگاهی خودروهای عبوری .

10- آموزش افراد در خصوص داشتن برخورد مناسب و درست با مردم و رانندگان خودروهای عبوری .

11- استفاده از پرژکتور مناسب جهت ایجاد نور کافی (در صورت فعالیت در شب)  .

*موراد فوق حداقل ها هستند و با توجه به شرایط سطح رعایت ایمنی  افزایش خواهد یافت.

* مطالعه و اجرای  “ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ   ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻋﻼﯾﻢ   شرکت ملی گاز ایران    “و “آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها” توسط مسوول HSE پیمانکار و رعایت آن الزامیست .نویسنده: سید ابراهیم جلالی
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code