فصلنامه اختصاصی کاسپین ریسک شمال(RISK &HSE )
برای دانلود مجله باید اشتراک تهیه کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید

فصلنامه اختصاصی کاسپین ریسک شمال(RISK &HSE )

تاریخ اضافه : 28 بهمن 00
دسته : دریافت مجله
حجم : 9.00 مگابایت
فهرست مطالب: 1- مدیریت ایمنی فرایند(PSM ) اثرات و اهداف 2- آنالیز مخاطرات فرایند (PHA ) 3- رفتار ما در برابر ریسک (Risk attitude )4- انواع پاسخ به ریسک (Risk response ) 5- رابطه بین ارگونومی محیط کار و استرس های شغلی 6- خطر کرونا برای کودکان 7- مدیریت موفق پروژه 8- با ما بهتر دیده شوید (تبلیغات شرکت ها)