تیزر معرفی کاسپین ریسک شمال

 

· حادثه چرنوبیل

 

 

 

بدترین فاجعه انفجار هسته ای در طول تاریخ مربوط به چرنوبیل می شود.

چرنوبیل شهری در اوکراین است که در استان کیف پایتخت اوکراین و در نزدیکی مرز بلاروس قرار دارد. این شهر به علت حادثه چرنوبیل که در نیروگاه ...