دانلود برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS/SDS ) ویژه پیمانکاران گاز

ایده و هدف کاسپین ریسک شمال

caspian risk shomal

دانلود ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ) سال 1392

 

دانلود آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی 

 

ارتعاش و پیشگیری از اثرات آن

ارتعاش یا لرزه، یکی از عوامل همراه با صدا در محیط های صنعتی است. ارتعاش گاهی اوقات تشدید کننده صدا و گاهی نیز علت ایجاد یا منبع تولید صدا است. انتشار موج صوتی ...