موضوع بحث : توجه و رعایت نکات ایمنی در عملیات حفاری
 

هدف : اطلاع رسانی نکات ایمنی آموزشی در خصوص عملیات حفاری جهت کاهش حوادث ناشی از حفاری

مخاطرات و پیامدها : سقوط در کانال ، ریزش کانال ، برخورد با ماشین ...

ایده و هدف کاسپین ریسک شمال

caspian risk shomal

ارتعاش و پیشگیری از اثرات آن

ارتعاش یا لرزه، یکی از عوامل همراه با صدا در محیط های صنعتی است. ارتعاش گاهی اوقات تشدید کننده صدا و گاهی نیز علت ایجاد یا منبع تولید صدا است. انتشار موج صوتی ...