فصلنامه کاسپین ریسک شمال

دنیای امروز در حال افزایش پیچیدگی و خطرات است و این روزها محیط های کاری با تغییرات در تکنولوژی با خطرات پیچیده تری روبرو هستند  ، به همین دلیل با توجه به عوامل خطر  بازبینی و دقت بیشتری مورد نیاز است که در نهایت منجر به ایجاد محیط کار ایمن  برای سرمایه های انسانی و افزایش بهره وری و کیفیت خواهد شد .

 

ما به شما کمک می کنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهید :                      

ایمنی از کجا آغاز می گردد ؟

چه مخاطراتی در محیط های کاری ما وجود دارد ؟

آیا کنترل های موجود را می شناسیم ؟

آیا ریسک های ما درست شناسایی و ارزیابی شده اند ؟

چه عواملی می تواند باعث تغییر در احتمال و شدت ریسک گردد؟

آیا از اثر بخشی کنترل های موجود و میزان کارایی آنها آگاهی داریم ؟

آیا منابع ما به درستی و در جهت کاهش ریسک اختصاص داده شده است؟

آیا از ارتباط بین شهرت و اعتبار سازمان با مدریت ریسک های HSE آگاهی داریم ؟

برای پاسخ به این سوالات و با توجه به تغییرات در دنیای امروز شرکت ها نیازمند دیدگاه ایمنی بروز و مدیریت ریسک  مبتی بر دانش  نیازمندند .

ما اعتقاد داریم قبل از مدیریت ریسک نیازمند درک درستی از ریسک ها هستیم  و بدون شناخت ریسک و پیامدهای آن امکان مدیریت موثر آن وجود ندارد .

هدف ما  ایجاد یک زبان ساده برای درک درست مخاطرات و ریسک ها و ایجاد یک محیط کاری ایمن برای سرمایه های انسانی که در حقیقت نیروی محرکه واقعی اقتصاد هستند ایجاد کرده و از این طریق گامی هرچند کوچک ولی موثر جهت کاهش آمار حوادث و آسیب ها ناشی از کار  برداریم .

لازم به ذکر است که به یاد داشته باشیم که “جاده ایمنی از مدیریت ریسک می گذرد

امید است به یاری حق تعالی و با کمک هم بتوانیم به سوی این هدف بزرگ گام برداریم .

گواهینامه های مرتبط با مهارت تدریس و آزمونگری اینجانب :

1-دارای گواهینامه روش های نوین تدریس (CBT ) از مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای کشور.

2- آزمونگر رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور .

3- گواهینامه دوره  پداگوژی (مهارت تدریس).

4- گواهینامه صلاحیت تدریس در دوره های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور .(ایمنی ،ریسک و … )

5- صلاحیت تدریس در دوره HSE شرکت ملی گاز ایران.                                                                                              

                                                                                                                                سید ابراهیم جلالی / کارشناس ارشد HSE

                                               مدرس و مشاور ارزیابی  ریسک